1.

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο zapnets, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρήση άδειας χρήσης

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο του zapnets μόνο για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται: 

  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά. 
  2. χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για δημόσια προβολή (εμπορική ή μη)· 
  3. προσπαθήστε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρέψεις μηχανικό οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο του zapnets. 
  4. αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό. ή 
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή «καθρεφτίστε» τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από το zapnet ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτού του υλικού ή με τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να διαγράψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε λάβει, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

  1. Τα υλικά στον ιστότοπο του zapnets παρέχονται «ως έχουν». Η zapnets δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.
  2. Επιπλέον, η zapnets δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση το zapnets ή οι προμηθευτές του δεν ευθύνονται για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στα zapnets, ακόμη και αν τα zapnets ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της zapnets έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια υλικών

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο του zapnets μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η zapnets δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η zapnets μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η zapnets δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

Η zapnets δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από τα zapnets του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.


Τροποποιήσεις

Η zapnets μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

Εφαρμόσιμος νόμος

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Zapnets και υποβάλλεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε αυτήν την Πολιτεία ή τοποθεσία.

0