1.

Bij het bezoeken van de website zapnetten, gaat u akkoord met het naleven van deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken of openen. De materialen op deze site zijn beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

2. Gebruik van licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van zapnets te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: 

  1. de materialen wijzigen of kopiëren; 
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); 
  3. proberen de software op de zapnets-website te decompileren of reverse-engineeren; 
  4. eventuele auteursrecht- of andere eigendomsaantekeningen uit de materialen verwijderen; of 
  5. het materiaal overdragen aan een andere persoon of het materiaal 'spiegelen' op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door zapnets worden beëindigd. Wanneer u stopt met het bekijken van dit materiaal of bij beëindiging van deze licentie, moet u al het gedownloade materiaal in uw bezit verwijderen, zowel in elektronische als gedrukte vorm.

3. Disclaimer

  1. Het materiaal op de website van zapnets wordt geleverd "zoals het is". zapnets geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
  2. Bovendien geeft zapnets geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dit materiaal of op websites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zijn zapnets of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winst of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op zapnets te gebruiken, zelfs als zapnets of een door zapnets gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen op de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van zapnets verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. zapnets garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. zapnets kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Zapnets doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

zapnets heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door zapnets van de site. Het gebruik van een gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.


Wijzigingen

zapnets kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van zapnets en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of plaats.

0